Odpolední družina

11:30 - 17:00 hodin

Po vyučování si děti převezme vychovatelka a odchází společně do jídelny na oběd.

Po obědě následuje odpočinková činnost - četbě pohádek, klidové hra, relaxační hry.....

Činnosti výtvarné: kresba, tvoření, kreativní hry

Zájmové činnosti: hry, zpěv, soutěže......

Spontánní činnosti: dle nálady dětí